För vårdgivare

Vi arbetar i journalsystemet Take Care.

Vi är en privat mottagning som driver vår verksamhet på uppdrag av Stockholms läns landsting

Basuppdrag

Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0 till 17 år som har en komplicerad sjukdomsbild, men som inte behöver akutsjukhusets specialistkompetens och utrustning.
Basuppdraget är på specialistnivå. Vår barn- och ungdomsmedicinska mottagning har inte ett akutuppdrag men vi ska till vår målgrupp kunna erbjuda ett antal oplanerade besök per dag. Barn och ungdomar som inte tillhör målgruppen ska i första hand vända sig till husläkarmottagningarna.

Kriterier för vilka barn och ungdomar som ska tas emot på vår  barn- och ungdomsmedicinska mottagning finns beskrivet på webbplatsen Viss.nu.

Tjänstetelefon (gällande basuppdraget): 08-557 64 505, 08-557 64 504 alternativt 08-557 64 507

Mejladress (avsedd för vårdgivare):

info@globenbumm.se

Tilläggsuppdrag

  • Utredning, behandling och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD/ADD.
  • Vi tar emot ADHD/ADD-patienter från 4 till och med 17 år.

Finns det tecken på svårare psykiatrisk problematik eller frågeställning kring autismspektrumtillstånd hänvisar vi till BUP.

Tjänstetelefon (gällande ADHD/ADD-utredningar): 08-557 64 504, 08-557 64 505

Mejladress (avsedd för vårdgivare):

info@globenbumm.se

Remissunderlaget för ADHD/ADD- utredningar till Globen BUMM ska innehålla:

  • Pedagogisk beskrivning från förskola/skola
  • Läkarbedömning med omfattande helhetsbeskrivning av problematiken samt relevant medicinsk och social bakgrund (remiss)
  • Kopia på BVC/skolhälsovårdsjournalen

Väntetiden för en neuropsykiatrisk utredning hos oss är för närvarande
cirka 3-4 månader (uppdaterat 19-05-02).

Själva utredningen består av 5-6 besök hos barnläkare/legitimerad psykolog, under sammanlagt cirka 2-3 veckor. Om föräldrarna önskar kan skolan få återlämning av utredningsresultaten hos oss.

Efter genomgången utredning kan vi erbjuda medicinering mot koncentrationssvårigheter om det är aktuellt. I nuläget kan vi endast ta emot de patienter som utretts hos oss på Globen BUMM. Våra barnläkare Hans De Keyzer, Marie Sallamba, Mirja Vetander och Lena Catry har arbetat med dessa frågor i många år och jobbar i team med barnsjuksköterskorna Carina Bendes och Annika Liljegren. Medicinering mot koncentrationssvårigheter sker alltid på barnets och föräldrarnas initiativ och ska vara kombinerad med andra psykopedagogiska insatser.