Vårt team

 

 

Hans De Keyzer, barnläkare
Petra Verbovszki, barnläkare, barnallergolog
Marie Sallamba, barnläkare
Elisabeth van de Leur, leg psykolog (föräldraledig)
Annika Liljegren, Verksamhetschef
Lotta Stigsdotter, barnsjuksköterska
Carina Bendes, barnsjuksköterska
Edwige, undersköterska
Stephanie, leg psykolog
Christoffer Winald, leg psykolog
Lena Catry, barnläkare
Eva Larsson, leg psykolog
Stina Bergqvist, barnsjuksköterska
Paula, Verksamhetssamordnare
Lina Cifuentes, barnsjuksköterska
Madeleine, Verksamhetssamordnare
Peggy, leg psykolog
Mirja Vetander, barnläkare, barnallergolog